กระท่อมเป็นพืชพันธุ์พื้นฐิ่นของไทยมาหลายพันปี ก่อนที่จะมีการบันทึกขึ้นเป็นสายพันธุ์ต่างๆ เช่น Green Thai ค้นพบโดยนักพฤกษศาสตร์ชาวดัชส์ชื่อ Pieter Willem Korthals เมื่อราวปีค.ศ. 1800 ก่อนที่กระท่อมจะถูกทำให้ผิดกฎหมายในปี ค.ศ. 1943 (พ.ศ. 2486) เนื่องจากรัฐขายฝิ่นได้น้อยลงเพราะคนหันมาใช้กระท่อมแทนฝิ่นจึงทำให้กระท่อมผิดกฎหมาย

ณ ปัจจุบัน กระท่อมได้ถูกจดสิทธิบัตรจากต่างชาติ รวมถึงมีการผลิตขายกันเป็นกิจจะลักษณะทั้งในยุโรปและอเมริกาโดยใช้ชื่อ “Thai” เป็นส่วนหนึ่งในการขาย(ตามรูป) ส่วนแหล่งที่ผลิตสินค้าเหล่านี้คือประเทศ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย

จากงานวิจัยพบว่า สาร 7-hydroxymitragynine ในกระท่อมมีฤทธิ์ยับยั้งการตอบสนองต่อความเจ็บปวด (antinoceptive) ได้ดีกว่า morphine 13 เท่า ทำให้หลายๆคนเลือกใช้กระท่อมเป็นยาแก้ปวด และยังมีอีกหลายๆกลุ่มคนที่ใช้กระท่อมในการ ลดการติดยาเสพติดในกลุ่มฝิ่น

ลองคิดดูว่าเราเสียโอกาส และเสียผลประโยชน์ไปมากมายขนาดไหนกับกฎหมายที่ล้าหลัง

สินค้าจากกระท่อมไทยที่ต่างชาตินำไปขาย

อ้างอิง: https://buykratom.us/