• ประโยชน์จากเฮมพ์นั้นมีมากมายจนสามารถผลิตเป็นสินค้าได้กว่า 20,000 ชนิด
  • ในประเทศไทยมีการสนับสนุนให้มีการปลูกเฮมพ์มานานนับ 10 ปี

Hemp (เฮมพ์) หรือที่เรารู้จักกันในนามของ “กัญชง” คือ พืช Cannabis (กัญชา) ที่อยู่ในสายพันธุ์ Sativa (Cannabis Sativa L.) การแบ่งแยก เฮมพ์ ออกจากกัญชานั้นยังไม่มีหลักสากลที่ชัดเจนมารองรับ แต่ส่วนมากจะแบ่งกันตามประโยชน์การใช้งานซึ่งเฮมพ์จะใช้ประโยชน์จากลำต้นและเส้นใย ส่วนกัญชาจะใช้ดอกเพศเมียในการเสพ และแบ่งตามปริมาณสาร THC ที่ต่ำ ซึ่งการกำหนดปริมาณสารจะขึ้นอยู่กับกฎหมายในแต่ละประเทศกำหนด

การใช้ประโยชน์จากเฮมพ์นั้นมีมากมายจนสามารถผลิตเป็นสินค้าได้กว่า 20,000 ชนิด สามารถตอบสนองความต้องการปัจจัยพื้นฐานของมนุษย์ได้ครบถ้วนทั้ง อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค พลังงาน ไปจนกระทั่งการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ทำเป็นพลาสติก หรือ ชิ้นส่วนยานพาหนะ อย่างรถยนต์ ไปจนถึงเครื่องบิน

ในประเทศไทยมีการสนับสนุนให้มีการปลูกเฮมพ์มานานนับ 10 ปี โดยเริ่มต้นจากพระราชประสงค์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ จนในปี พ.ศ. 2556 มีการประกาศกฎกระทรวงสาธารณสุขให้ส่วนแกนลำต้นแห้ง เปลือกแห้ง และเส้นใยแห้ง ของพืชกัญชง (Cannabis) ไม่ผิดกฎหมาย และอนุญาตให้สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์กรมหาชน) ศึกษาวิจัยการปลูกและการผลิตเมล็ดพันธุ์ และแจกจ่ายให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนปลูก

ปัจจุปันเฮมพ์ยังไม่เป็นที่แพร่หลายนักในประเทศไทย อาจเป็นเพราะความรู้ การเข้าถึงข้อมูลของประชาชนทั่วไปยังมีน้อย การตลาดในประเทศที่ยังไม่นิยมบริโภคสินค้าจากเฮมพ์นัก เทคโนโลยีเฉพาะของเฮมพ์ การแปรรูปยังไม่เติบโต และกฎหมายที่ยังปิดกั้นจนทำให้การเข้าถึงของผู้คนที่สนใจจริงทำได้ยาก

ผลิตภัณฑ์จาก Hemp

สิ่งทอ

– เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม

– รองเท้า

– กระเป๋า

– กางเกงยีนส์

– เชือก

– ตาข่าย

– พรม

 

อาหาร

– แป้ง

– นม

– น้ำมันจากเมล็ด

– ผงโปรตีน

– อาหารเสริม

 

กระดาษ

– กระดาษเขียนหนังสือ

– กระดาษแข็ง

– กระดาษลัง

 

 

อุตสาหกรรมอาหารสัตว์

– เมล็ด เป็นอาหาร นก ไก่ ฯลฯ

– ดอก เป็นอาหารสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมช่วยกระตุ้นน้ำนม

 

อุปกรณ์การก่อสร้าง

– ไฟเบอร์บอร์ด

– ฉนวนกันความร้อน

– อะคริลิค

– คอนกรีต

 

อุตสาหกรรมความงาม

– สบู่

– แชมพู

– โลชั่น

– เครื่องสำอาง

 

พลาสติก

– พลาสติกที่ย่อยสลายได้

– ใช้แทนไฟเบอร์กลาสในการเสริมความแข็งแรง

 

 

 

สินค้าอุตสาหกรรม

– สีน้ำมัน

– น้ำมันขัดเงา

– หมึกพิมพ์

– น้ำมัน

– ตัวทำละลาย