• กัญชาเคยเป็นส่วนผสมสำคัญในตำรับยาแพทย์แผนไทยถึง 93 ตำรับ
  • คนไทยเราเคยใช้กัญชาทางการแพทย์มามากกว่า 360 ปี

ประเทศไทยเราได้ใช้กัญชาในการรักษามาตั้งแต่รัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช กัญชาเคยเป็นส่วนผสมสำคัญในตำรับยาแพทย์แผนไทยถึง 93 ตำรับ ซึ่งในตำราพระโอสถพระนารายณ์ มีสูตรตำรับยาทิพกาศ ที่มีส่วนประกอบหลักเป็นใบกัญชา 16 ส่วน และตำรับยาศุขไสยาศน์ ที่มีส่วนประกอบหลักเป็นใบกัญชา 12 ส่วน

 

ส่วนมากยาเหล่านี้ใช้รักษาอาการนอนไม่หลับ ช่วยเจริญอาหาร ตกเลือด แก้ลงแดง ขับลม รักษาอาการปวดต่างๆ และบำรุงกำลัง

 

จากที่คนไทยเราเคยใช้กัญชาทางการแพทย์มามากกว่า 360 ปี จากที่คนไทยเราเคยมีองค์ความรู้ในการใช้กัญชาในการรักษาโรค แต่จากทำให้กัญชาเป็นสิ่งผิดกฎหมาย ส่งผลให้เราสูญเสียองค์ความรู้เหล่านี้ไปโดยที่ไม่มีการพัฒนาต่อ แตกต่างกับต่างชาติที่มีการหยิบกัญชาไปพัฒนาต่อจนปัจจุบันกัญชาขึ้นแท่นเป็นยาชนิดใหม่ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจมหาศาลในตลาดโลก