สังคมมักกังวลว่าถ้ารัฐเปิดให้กัญชาเพื่อสันทนาการถูกกฎหมายแล้วจะทำให้เด็กและเยาวชนจะติดกัญชางอมแงมจนเป็นขี้ยาทั้งเมือง แต่ผลการวิจัยใหม่แสดงให้เห็นว่าในรัฐของสหรัฐอเมริกาที่กัญชาเพื่อการสันทนาการถูกกฏหมาย จะมีการใช้กัญชาน้อยลงในหมู่เยาวชน

จากรายงาน Association of Marijuana Laws With Teen Marijuana Use : New Estimates From the Youth Risk Behavior Surveys ที่จัดทำโดยทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Montana State University ซึ่งได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารทางการแพทย์ JAMA เมื่อวันที่ 8 กรกฏาคม 2562 ที่ผ่านมา

JAMA หรือ The Journal of the American Medical Association วารสารทางการแพทย์ของสมาคมการแพทย์อเมริกัน American Medical Association ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2426 หรือค.ศ. 1883

ระบุว่า ไม่ปรากฎหลักฐานใดที่บ่งบอกว่าการทำให้กัญชาทางการแพทย์ถูกกฎหมายจะส่งเสริมการใช้กัญชาในเยาวชน และยิ่งไปกว่านั้น ยังปรากฎว่า จริงๆแล้วการใช้กัญชาในเยาวชนกลับลดลง! ภายหลังกัญชาเพื่อสันทนาการถูกกฎหมายต่างหาก!

และผลการศึกษาของงานวิจัยนี้ยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Dilley et al เรื่อง Prevalence of cannabis use in youths after legalization in Washington State. อีกต่างหาก

การวิจัยนี้ได้วิเคราะห์ข้อมูลจากการเก็บข้อมูลกว่า14ปี ตั้งแต่ปี 1993 ถึง 2017 ในกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียนมัธยมปลายจำนวนประมาณ 1.4 ล้านคนในสหรัฐอเมริกา นักวิจัยได้ตรวจสอบการใช้กัญชาโดยใช้แบบสอบถาม ในหมู่นักเรียนรวมถึงการตอบแบบสำรวจในพื้นที่ที่กัญชาทางการแพทย์หรือสันทนาการได้รับการรับรอง และเอาข้อมูลสองพื้นที่มาเทียบกัน

มาร์ค แอนเดอร์สัน (Mark Anderson) รองศาสตราจารย์ ผู้อยู่เบื่องหลังการวิจัย “Association of Marijuana Laws With Teen Marijuana Use” จาก Montana State University
MML= กัญชาทางการแพทย์ถูกกฏหมาย RML=กัญชาทางสันทนาการถูกกฏหมาย

แล้วเหตุใดเยาวชนถึงใช้กัญชาน้อยลง?

ผู้วิจัยเขียนอธิบายไว้ว่า เหตุผลหลักๆอาจเป็นเพราะการค้ากัญชาในตลาดมืดถูกทำลายโดยร้านจำหน่ายกัญชาทีมีใบอนุญาติถูกกฎหมาย ซึ่งต้องตรวจสอบอายุผู้ซื้อทุกครั้ง

ในประเทศอเมริกา ณ ตอนนี้ ในรัฐที่กัญชาสันทนาการถูกกฏหมายจะมีระเบียบที่ร้านขายกัญชาต้องทำตามอย่างเคร่งครัด นั้นก็คือการตรวจบัตรตั้งแต่ก่อนที่ลูกค้าจะเดินเข้าไปดูสินค้าในร้านและก่อนชำระเงิน มิหนําซํ้า ในบางร้านจะให้บริการลูกค้าแค่ทีละคน เพื่อทำให้เยาวชนนั้นเข้าถึงได้ยาก

ในอดีตในบางรัฐประสบปัญหากับบัตรประชาชนปลอม แต่ ณ ปัจจุบัน หลายร้านลงทุนซื้อเครื่องตรวจบัตรประชาชนที่สามารถตรวจจับบัตรประชาชนปลอมได้

อ้างอิง

1. Mark Anderson,2019,the medical journal JAMA Pediatrics

<https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/2737637?guestAccessKey=5e4e41eb-ec96-4641-86f9-b5c89cc7cc48&utm_source=For_The_Media&utm_medium=referral&utm_campaign=ftm_links&utm_content=tfl&utm_term=070819

2. Prevalence of Cannabis Use in Youths After Legalization in Washington State : https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/article-abstract/2718512

3.Jacqueline Howard,2019, “Recreational marijuana legalization tied to decline in teens using pot, study says” <https://edition.cnn.com/2019/07/08/health/recreational-marijuana-laws-teens-study/index.html?fbclid=IwAR3I86kcL-TrqyO-xdc1pzf32RzXqIYEPJecZg5OEbiPCm0Wg8X1Q9KZW5w>