การวิจัยในอดีตได้เคยบ่งชี้ว่า การใช้กัญชาตอนเป็นวัยรุ่นนั้นสามารถที่จะส่งผลต่อการพัฒนาของสมองในกลุ่มวัยรุ่น และได้สรุปการวิจัยว่า วัยรุ่นควรหลีกเลี่ยงการใช้กัญชาให้ช้าที่สุด หรือไม่ก็ไม่ใช้เลย เนื่องจากมันจะส่งผลกระทบแก่การพัฒนาของสมองในระยะยาวโดยที่มันจะเปลี่ยนความสามารถรับรู้เเละความเข้าใจช้าลงกว่าผู้ที่ไม่ใช้  แต่ทว่าการวิจัยใหม่แสดงให้เห็นว่ากัญชาอาจไม่เสี่ยงต่อการทำงานของสมองในระยะยาว

ซึ้ง มหาลัย Arizona เป็นผู้อยู่เบื่องหลังของการงานวิจัยใหม่ ซึ้งต้องการที่จะหา ความสัมพันธ์ระหว่างความถี่ในการใช้กัญชาของวัยรุ่นกับโครงสร้างสมองของผู้ใหญ่: การศึกษาเปรียบเทียบสมองของผู้ใช้ ในวัยเยาว์และตอนเป็นผู้ใหญ่<Associations between adolescent cannabis use frequency and adult brain structure: A prospective study of boys followed to adulthood> เพิ่งถูกตีพิมพ์ออกมาในวันที่ 1 กันยายน 2562 

โดยการวิจัยนี้มีเด็กผู้ชายในเมือง Pitsburg เข้าร่วมถึง 1000 กว่าคนเริ่มต้นในปี 1980 โดยนักวิจัยได้แบ่งกลุ่มเด็ก เป็น สี่กลุ่มย่อย: ผู้ไม่เคยเสพ/ผู้ใช้น้อย, ผู้เคยเสพและหยุดใช้ไปแล้ว, ผู้เสพที่มีแนวโน้มกำลังจะติด, และผู้เสพเป็นประจำ และเมื่อแบ่งเสร็จพวกเค้าก็แสกนสมองของหนุ่มๆ ในช่วงที่พวกเค้ามีอายุ 13-19 และก็จะถูกแสกนภาพสมองของพวกเค้าอีกทีในตอนที่เป็นผู้ใหญ่แล้ว

ผลปรากฏในผลสรุปการวิจัยว่า “เด็กในกลุ่มย่อย(ผู้เสพเป็นประจำ) ไม่ได้มีโครงสร้างสมองที่แตกต่างจากผู้ใหญ่ที่ไม่สูบกัญชานักวิจัยเขียนในการวิเคราะห์ผลลัพธ์

นอกจากนี้ยังมีส่วนย่อยของเด็กชายที่ 181 ซึ่งต่อมาได้รับ ภาพแสกนโครงสร้างระบบประสาทในวัยผู้ใหญ่เมื่อพวกเขาอยู่ระหว่างอายุ 30-36 ชุดย่อยนั้นถูกทดสอบเพื่อระบุความแตกต่างในโครงสร้างสมองของผู้ใหญ่

โดยสรุปนักวิจัยกล่าวว่า“ การใช้กัญชาในเด็กนั้นไม่เกี่ยวข้องกับความแตกต่างของโครงสร้างสมองในวัยผู้ใหญ่” “ แม้แต่เด็กผู้ชายที่มีระดับการเสพกัญชาในวัยรุ่นสูงที่สุดก็ ไม่มีการแตกต่างจากปริมาตรสมองและเยื่อหุ้มสมอง ของเด็กผู้ชายที่แทบไม่เคยสัมผัสกัญชาตลอดช่วงวัยรุ่น”

source: sciencedirect, Hightimes