กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้เปิดให้บริการ “คลินิกกัญชา ทางการแพทย์ไทย” 3 บริการ ดังกล่าว

 1. โรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไปคู่ขนานกับแพทย์ปัจจุบัน สั่งจ่ายตำรับยา 16 ตำรับจำนวน 13 แห่ง
 2. ในโรงพยาบาลชุมชนสั่งจ่ายยาตำรับ 16 ตำรับ จำนวน 12แห่งและ รพ.การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน
 3. คลินิกวิจัยนํ้ามันกัญชาทางการแพทย์แผนไทยตำหรับหมอเดชา จำนวน 22 แห่ง

โดยปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขรับรองว่ากัญชาสามารถรักษาโรคหลักๆดังนี้ 

 1. ภาวะคลื่นไส้อาเจียนรุนแรงจากเคมีบำบัด 
 2. โรคลมชักรักษายากในเด็ก และโรคลมชักที่    ดื้อต่อยารักษา
 3. ภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็งในผู้ป่วยปลอกประสาทเสื่อมแข็ง
 4. อาการปวดประสาทที่รักษาด้วยวิธีต่าง ๆ ไม่ได้ผล และตำรับยาแผนไทย 16 ตำรับ เท่านั้น
 5. โรคที่กัญชาสามารถนำมาใช้รักษาได้ แต่ละโรคใช้ขนาด และความเข้มข้นของกัญชาที่ต่างกันหากใช้     ผิดขนาดเกิดอาจอันตรายได้

โรคที่สามารถรับการรักษาใน ตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาผสมทั้ง 16 ตำรับ ดังนี้

 1. ยาศุขไสยาศน์ ช่วยให้นอนหลับเจริญอาหาร ฟื้นฟูกำลังของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
 2. ยาน้ำมันสนั่นไตรภพ ช่วยลดอาการแทรกซ้อนในผู้ป่วยมะเร็งรังไข่ มะเร็งมดลูก มะเร็งตับในระยะเริ่มต้น และช่วยแก้กษัยเหล็ก หรืออาการท้องแข็งเป็นดานซึ่งส่วนหน่งก็คือโรคมะเร็ง
 3. ยาทำลายพระสุเมรุ บรรเทาอาการเกร็งกล้ามเนื้อ แขนขาอ่อนแรง ชา ในผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต โดยในตำราจริงๆ จะเขียนว่าแก้ลมชัก ปากเบี้ยว ตาแหก ซึ่งทั้ง 3 อาการเป็นอาการรวมของอัมพฤกษ์อัมพาตจากเส้นเลือดในสมองแตก
 4. ยาทัพยาธิคุณ ลดอาการมือชาเท้าชาในผู้ป่วยโรคเบาหวาน และใช้รักษาอาการมือเท้าบวมในผู้ป่วยมะเร็งตับ
 5. ยาแก้ลมขึ้นเบื้องสูง แก้ลมขึ้นเบื้องสูง
 6. ยาแก้นอนไม่หลับหรือยาแก้ไข้ผอมเหลือง แก้ไข้ผอมเหลือง ตัวสั่น เสียงสั่น ไม่มีกำลัง อ่อนเพลีย นอนไม่หลับ
 7. ยาไพสาลี บำบัดโรคลม (แก้สารพัดโรค กล่อน หืดไอ จุกเสียด ลมสลักอก ลมมักให้หาวเรอ ให้รากสะอึก ลมสะแกเวียน นอนไม่หลับ ลมปวดมวนในท้อง เป็นป้างเป็นจุกผามม้ามย้อย)
 8. ยาทาริดสีดวงทวารหนักและโรคผิวหนัง หารักษาหัวริดสีดวงทวารหนัก รักษาโรคผิวหนัง
 9. ยาแก้ลมแก้เส้น บรรเทาอาการปวดตึงกล้ามเนื้อตามร่างกาย ลดอาการชาบริเวณมือและเท้า มือเท้าอ่อนกำลัง
 10. ยาอไภยสาลี บำบัดโรคทางลม (ลม 80 จำพวก แก้โลหิต 20 จำพวก แก้ริดสีดวง 20 จำพวก)
 11. ยาอัมฤตโอสถ บรรเทาอาการกล้ามเนื้อ เส้นเอ็นรัดรึง มือเท้าชา ผอมแห้งแรงน้อย อันเนื่องมาจากความเสื่อมความผิดปกติของร่างกาย
 12. ยาแก้โรคจิต ลดความกังวลในจิตใจ และความเครียดในระบบประสาท ช่วยให้นอนหลับได้ง่ายขึ้น
 13. ยาแก้สัณฑฆาต กล่อนแห้ง บรรเทาอาการท้องผูกเป็นพรรดึก อาการปวดเมื่อยทั่วร่างกาย มือชาเท้าชา ปัสสาวะเป็นเลือด ปวดศีรษะ หน้ามืดวิงเวียน จุกเสียดท้องแน่นหน้าอก อันเกิดจากโทสันฑฆาตและกล่อนแห้ง
 14. ยาอัคคินีวคณะ แก้คลื่นเหียนอาเจียน 4 ประการ ช่วยเจริญอาหาร บำรุงธาตุทั้ง 4 ชูกำลัง
 15. ยาแก้ลมเนาวนารีวาโย แก้อาการทางลม คลายอาการที่ทำให้เจ็บปวดตึงบริเวณปลายมือปลายเท้าแล้วอาการลามขึ้นมาบริเวณต้นคอให้คอแข็ง ทำให้เคลื่อนไหวคอไม่ได้
 16. ยาไฟอาวุธ แก้ลมจุกเสียด แก้ป้างแก้ม้าม แก้ดานเสมหะให้ปวดมวนท้อง แก้อุจจาระเป็นมูกเลือด อ่อนเพลีย ไม่มีแรง แก้ไอผอมเหลือ

โรงพยาบาลที่จ่ายยากัญชา และเบอร์โทรติดต่อมีดังต่อไปนี้

source: DTAM, ORYOR, MGRONLINE