ในปี ค.ส 1998 เป็นปีที่ แฮงค์ แวนด์ แดเลน (Henk van Dalen) ผู้ก่อตั้ง ดัตช์แพชชั่น (Dutch Passion) ได้ค้นพบวิธีผลิตเมล็ดกัญชาเพศเมียคนแรกของโลก แฮงค์ผู้เรียนจบจากคณะชีววิทยาและเป็นผู้ปลูกกัญชาอยู่แล้ว ได้สังเกตเห็นระหว่างปลูกต้นกัญชาของเค้าว่า เมื่อต้นกัญชาเลยช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวแล้วถูกปล่อยให้โตไปเรื่อยๆโดยที่ไม่เก็บเกี่ยวมัน ต้นกัญชานั้นจะเสื่อมสภาพไปเรื่อยๆ ในบางต้นตัวเมียจะเริ่มผลิตดอกเพศผู้ขึ้นมา ถึงแม้ว่าต้นนั้นๆจะเป็นตัวเมียก็ตาม

source:https://www.dutch-passion.com/img/nieuws/img3.jpg
แฮงค์ แวนด์ แดเลน (Henk van Dalen) ผู้ก่อตั้ง ดัตช์แพชชั่น (Dutch Passion)

นี้เป็นสัญชาตญาณการเอาตัวรอดของต้นกัญชา เพื่อเพิ่มอัตราการอยู่รอดของรุ่นถัดไป เมื่อต้นกัญชาเกิดกระบวนการนี้ขึ้นมาเราจะเรียกว่า  hermaphrodite หรือกะเทย นั่นเอง

เมื่อแฮงค์เก็บเกสรจากต้นที่กลายเป็นกะเทยนั้นขึ้นมา ผสมพันธุ์ต้นตัวเมียอีกต้นนึง เมื่อเค้าลองปลูกเมล็ดที่ถูกผลิตขึ้นมา เค้าก็ได้ค้นพบว่าเมล็ดที่โตขึ้นมานั้นเป็นต้นตัวเมียทั้งหมด

hermaphrodite หรือต้นกะเทย ที่มา Ed Rosenthal

ต้นกัญชาเพศเมียปกตินั้นจะมีโครโมโซม XX (เพศเมีย) เท่านั้น ส่วนเพศผู้จะมีโครโมโซม X (เพศเมีย) และ โครโมโซม Y (เพศผู้) โดยธรรมชาติแล้วเมื่อเพศผู้และเพศเมียมาผสมพันธุ์กัน อัตราส่วนของการได้เมล็ดเพศเมียเเละผู้จะอยู่ที่ประมาณ 65:35

แต่วิธีการผสมพันธุ์ของแฮงค์ต่างกับการผสมพันธุ์ทางธรรมชาติ เพราะโครโมโซมของต้นเมียที่ได้รับความตึงเครียดนั้นยังคงมีโครโมโซมเป็น XX อยู่และเมื่อมันถูกนำไปผสมกับเพศเมียต้นอื่นนั้นก็จะผลิตเมล็ดที่เป็นเพศเมียออกมาในที่สุด

แต่ทว่าการที่ปล่อยให้ต้นไม้นั้นแปลงเป็นต้นกะเทยเองตามธรรมชาตินั้นใช้เวลานานมาก แฮงค์จึงได้ลองใช้สารที่สามารถบังคับให้ต้นเพศเมียเปลี่ยนเป็นตัวผู้ได้นั้นก็คือ สารซิลเวอร์คอลลอยด์ (Colloidal Silver) ฉีดต้นกัญชา เพื่อสร้างความตึงเครียดให้กับต้นกัญชาจนมันเปลี่ยนเป็นต้นกะเทยไปในที่สุด

เมื่อแฮ้งค์ค้นพบวิธีนี้ ดัตช์ แพชชั่น ตั้งแต่ปี 2002 เป็นต้นมาจึงได้นำธุรกิจเมล็ดกัญชาไปสู่อีกระดับ ด้วยเมล็ดกัญชาเพศเมียที่ผู้ปลูกไม่จำเป็นต้องมานั่งลุ้นว่าจะเป็นเพศเมียหรือเพศผู้อีกต่อไป

#กัญชาชน #Highland