• คำว่า “Bong” นั้นมีที่มาจากภาษาไทย
  • ปี ค.ศ. 1971 พบคำว่า “Bong” ตีพิมพ์ลงในวารสาร “Marijuana Review

“Bong” คือคำที่มาจากภาษาไทย “บ้อง”

ปัจจุบัน “Bong” เป็นคำสากลที่ทั่วโลกเข้าใจและใช้กันอย่างแพร่หลาย แต่หลายคนอาจยังไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วคำว่า “Bong” นั้นมีที่มาจากภาษาไทย

หลักฐานแรกสุดที่พบคำว่า Bong ในภาษาอังกฤษ คือ พจนานุกรม ไทย-อังกฤษของ McFarland ในปี ค.ศ. 1944 แต่ตอนนั้นคำว่า Bong ยังไม่ได้เป็นที่รู้จัก

ต่อมาในยุคสงครามเวียดนาม มีการตั้งฐานทัพอเมริกาในประเทศไทย มีทหารอเมริกันเข้ามาพักอาศัยเป็นจำนวนมาก และทหารอเมริกันเหล่านั้นก็ได้พบกับวัฒนธรรมการสูบกัญชาผ่านบ้องไม้ไผ่ จนเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่ทหารอเมริกันในขณะนั้น

ในปี ค.ศ. 1971 พบคำว่า “Bong” ตีพิมพ์ลงในวารสาร “Marijuana Review” ฉบับเดือนมกราคม และหลังจากนั้นก็มีการใช้กันมาอย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบันคำว่า “Bong” คือ คำที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในสากล