ทุกวันนี้มีคำถามที่ทุกคนน่าจะสงสัยกัน ว่าการใช้กัญชานั้น ส่งผลต่อประสิทธิภาพทางเพศไหม ถึงเเม้ว่าการสูบกัญชานั้นจะเป็นสิ่งที่แพร่หลายมาก โดยงานวิจัยในกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็กในยุคอดีต ได้รวบรัดสรุปผลวิจัยออกมาว่าการใช้เป็นประจำส่งผลให้ประสิทธิภาพทางเพศลดลง เเต่ล่าสุด ในปี 2018 ได้มีผลวิจัยว่าผู้ที่ใช้กัญชาเป็นประจำ มีเเนวโน้มว่าจะมีเพศสัมพันธ์บ่อยกว่าคนที่ไม่ได้ใช้ !!!

โดยงานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยของ คู่หูจากมหาวิยาลัยแสตนฟอร์ด นายเเพทย์ แอนดรูว์ เจ ซัน กับ ไมเคิล เเอล ไอเซนเบิร์ก เป็นงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับ ผลของการใช้กัญชาอย่างเป็นประจำต่อความถี่ในการมีเพศสัมพันธ์ (Association Between Marijuana Use and Sexual Frequency in the United States,Andrew J. Sun, MD1, Michael L. Eisenberg, MD,2018) จากชาวอเมริกันที่เข้าร่วมงานวิจัยกว่า  50,000 คน ด้วยวิธีตอบแบบสอบถามจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (CDC’s National Survey) อายุ 25-45 ปี เฉลี่ยอายุอยู่ที่ 29 ปี ในช่วงปี 2002-2015

จากบทความ Here’s how marijuana use affects sex drive ของเว็ปไซค์ Bigthink ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาระบบทางเดินปัสสาวะ ไมเคิล ไอเซนเบิร์ก กล่าวว่า การใช้กัญชานั้นเป็นสิ่งพบเห็นได้ทั่วไป แต่การวิจัยในสเกลใหญ่และความเกี่ยวข้องของกัญชากับอัตราความถี่ของการมีเพศสัมพันธ์ ยังมีไม่มากนัก แต่สิ่งที่เราเจอ เมื่อเรานำไปเปรียบเทียบกับผู้ที่ไม่เคยใช้กัญชามาก่อนนั้น ผู้ที่ใช้กัญชาอย่างเป็นประจำมีความถี่การมีเพศสัมพันธ์ที่บ่อยกว่าคนที่ไม่เคยใช้ถึง 20 % โดยสรุปเป็นครั้งคือบ่อยว่าคนที่ไม่เคยใช้ถึงปีละ 20 ครั้ง

โดยข้อเเตกต่างกันในเเต่ละเพศนั้นคือ ในกลุ่มผู้หญิงที่ใช้กัญชาอย่างเป็นประจำจะมีความถี่การมีเพศสัมพันธุ์บ่อยกว่าคนที่ไม่เคยใช้ มากกว่าอัตราปกติประมาณ 1 ครั้งต่อเดือน โดยอัตราปกติอยู่ที่ 6 ครั้งต่อเดือน ส่วนในผู้ชายนั้น คนที่ใช้กัญชาอย่่างเป็นประจำจะมีอัตราการมีเพศสัมพันธ์ อยู่ถึง 6.9 ครั้ง/เดือน   ส่วนผู้ที่ไม่ได้ใช้กัญชาจะอยู่ที่ 5.6 ครั้ง/เดือน จะเห็นได้ชัดเลยว่าในกลุ่มผู้ที่ใช้กัญชาเป็นประจำจะมีความถี่การมีเพศสัมพันธ์บ่อยกว่ากลุ่มผู้ที่ไม่เคย

Cindy Breakspeare   มิสเวิร์ดปี 1976 คนรักของ Bob Marley แม่ของ Damian Marley

“ทั้งนี้เราไม่สนับสนุนให้ใช้กัญชาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางเพศ  อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันกัญชาก็ยังไม่มีผลเสียเหมือนที่หลายๆคนคาดการณ์ไว้”

Michael L. Eisenberg

ไมเคิลยังกล่าวย้ำอีกว่าการวิจัยนี้ไม่ได้กล่าวถึงข้างเคียงของการใช้กัญชาในด้านอื่นๆ นอกเหนือจากผลข้างเคียงที่ส่งผลถึงเพศสัมพันธ์เท่านั้น ถึงผลวิจัยในครั้งนี้จะสรุปผลว่าเป็นไปในทางที่ดี เเต่ผลเสียในด้านอื่นๆนั้นยังต้องรอการวิจัยเพิ่มเติมในอนาคตเพื่อหาผลข้างเคียงจากการใช้กัญชาในระยะยาว

#กัญชาชน #Highland

อ้างอึง  https://bigthink.com/philip-perry/heres-how-marijuana-use-effects-ones-sex-drive

Sun AJ, Eisenberg ML. Association Between Marijuana Use and Sexual Frequency in the United States: A Population-Based Study. J Sex Med 2017;14:1342–1347.<https://www.jsm.jsexmed.org/article/S1743-6095(17)31417-0/fulltext>