จากกรณีศึกษา ที่ถูกนำเสนอมาจาก leafly ได้มี ผู้บริโภค สาร CBD เพื่อช่วยบรรเทาอาการ ปวด วิตกกังวน หรือ นอนไม่หลับ อาจจะสามารถตรวจเจอสาร THC ในร่างกายได้เนื่องจากบางผลิตภัณฑ์อาจะมีสาร THC ตกค้างหลงเหลืออยู่ เมื่อทานไปบ่อยๆ สาร THC ที่สะสมก็อาจจะสูงจนตรวจเจอในการตรวจปัสสะวะ

เนื่องจากฉลากของผลิตภัณฑ์ CBDบางอัน อาจบิดเบือนจำนวน THC ขึ้นอยู่กับตลาดที่คุณซื้อ ร้านค้าที่ใช้ยาและเวชภัณฑ์สำหรับผู้ใหญ่ที่ได้รับใบอนุญาตจากรัฐบาลในแต่ละประเทศที่ถูกกฏหมายนั้นได้รับการควบคุมและทดสอบผลิตภัณฑ์ แต่นอกเหนือจากระบบเหล่านั้นแล้วคุณภาพของผลิตภัณฑ์ CBD อาจแตกต่างกันไปในตลาดมืดที่ไม่มีการควบคุมหรือการทดสอบผลิตภัณฑ์ CBD จากร้านค้าที่ไม่มีใบอนุญาตนั้นมักจะตรวจเจอสาร THC ตกค้างอยู่

นั้นหมายความว่าหากคุณใช้ในผลิตภัณฑ์จากตลาดมืดมากพอ ยกตัวอย่างเช่น CBD ปริมาณ 1,000 milligram ต่อวัน สาร THC ที่ตกค้างอาจทำให้คุณตรวจเจอสาร THC ได้

Source: leafly