Source: IRRAWADDY/Photographer: Myo Min Soe

ในวันที่ 11 พฤศจิกายน หรือในวันลอยกระทงที่ผ่านมา ได้มีพี่น้องชาวพม่าออกมารวมพลังจัดการชุมนุม เรียกร้องให้รัฐบาล ทำให้กัญชาถูกกฏหมาย ณ ใจกลางเมืองย่างกุ้ง โดยได้มีการเดินขบวนพร้อมทั้งจุดประทีปและ ลอยโคม เพื่อเรียกร้องให้มีการอนุญาตให้กัญชาเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมาย

Source: IRRAWADDY

ผู้สนับสนุนแนวคิดของกลุ่มนี้ได้กล่าวว่า ในปัจจุบันมีผู้เข้าใจผิดอย่างมาก ว่ากัญชาเป็นสารเสพติดให้โทษเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ในความเป็นจริง กัญชาสามารถนำมาเป็นยารักษาโรคได้ ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานของรัฐจะเข้าไปมีบทบาทในการทำความเข้าใจ เพื่อเปิดโอกาสให้นำกัญชาไปศึกษาและวิจัยเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์

Source: IRRAWADDY

source: Matemnews, BK.ngaolai, Irrawaddy