นักวิจัยจาก University of California – Berkeley สหรัฐอเมริกาได้สร้างระบบเครือข่ายเอมไซน์ในยีสต์ชนิดหนึ่งเพื่อให้ยีสต์ดังกล่าวสามารถเปลี่ยนน้ำตาลให้กลายเป็นสารแคนนาบินอยด์ (Cannabinoid) ชนิดต่างๆได้ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและใช้พลังงานในกระบวนการผลิต สกัดสารแคนนาบินอยด์ต่ำกว่าวิธีการเพาะปลูกปกติ

จุดประสงค์ในการวิจัยนี้คือเพื่อหาทางเลือกใหม่ในการผลิต THC CBD และสารสำคัญอื่นๆที่อาจจะพบได้น้อยในพืชกัญชา เพื่อลดต้นทุนในการผลิตสารแคนนาดินอยด์ทางการแพทย์เพราะการปลูกกัญชาในโรงเรือน (Indoor) ในรัฐแคลิฟอร์เนียปัจจุบัน เป็นอุตสาหกรรมที่ใช้พลังงานสูงถึง 3% ของการใช้พลังงานทั้งหมดในรัฐ ค่าใช้จ่ายในขั้นตอนการผลิตสูง และเป็นส่วนหนึ่งที่ของปัญหาไฟดับในรัฐแคลิฟอร์เนีย

ทางทีมวิจัยเชื่อว่า ยีสต์นี้จะเป็นทางเลือกใหม่ในการผลิตสารแคนนาบิดายด์ เพราะเห็นได้ชัดว่ามีต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่าการปลูกพืชตามปกติมาก

แทนที่จะหมักเหล้าเบียร์แล้วได้แอลกอฮอล์ เราจะสามารถหมักให้ได้ THC,CBD และแคนนาบินอยด์อื่นๆแทนได้

ผู้วิจัยทดลองให้น้ำตาลและสารต่างๆกับยีสต์ที่ใช้หมักไวน์พันธุ์ Saccharomyces cerevisiae ซึ่งพบว่ายีสต์ชนิดนี้จะตอบสนองด้วยการผลิตสารเคมีอื่นๆออกมา และจะสามารถเปลี่ยนแปลงให้กลายมาเป็น THC , CBD และแคนนาบินอยด์อื่นๆที่ร่างกายสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในภายหลัง

อย่างไรก็ตาม งานทดลองชิ้นนี้ยังอยู่ในขั้นศึกษาวิจัย ซึ่งต้องอาศัยเวลาและการทดสอบอีกสักพักถึงจะพัฒนาเทคนิคนี้มาใช้ในการผลิตระดับอุตสาหกรรมได้


Phys.org: เพื่อผลิต cannabinoids ในยีสต์ (Saccharomyces cerevisiae) ผู้วิจัยได้ทำการสร้างทางเดิน mevalonate เพื่อให้เกิดค่า geranyl pyrophosphate (GPP) สูง จากนั้นพวกเขาแนะนำยีนของกัญชาเข้ารหัสเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์กรด olivetolic (OA), เอนไซม์ prenyl transferase prenyl (CsPT4) ที่ยังไม่ถูกค้นพบก่อนหน้านี้ และการสังเคราะห์ cannabinoid และการสังเคราะห์กรด cannabigerolic (CBGA) ที่ได้จากการสังเคราะห์ไปเป็นกรด cannabinoid THCA และ CBDA ซึ่งเมื่อสัมผัสกับความร้อน decarboxylate จะเป็น tetrahydrocannabinol (THC) และ cannabidiol (CBD) ในที่สุด

ที่มา :

  1. https://www.sciencedaily.com/releases/2019/02/190227131838.htm
  2. https://www.popularmechanics.com/science/a26594131/yeast-produce-cannabinoids/
  3. https://phys.org/news/2019-02-yeast-low-cost-high-quality-cannabinoids.html?fbclid=IwAR0qxwKhkpIKFuQm_WQupYDG2eVEALEUzVo9Ux5n1KZsLggUGh8DV7aHwas