ผิดฐานเสพฯแต่ไม่โดนโทษทางอาญาหากยินยอมรักษาบำบัด

การใช้กัญชาไม่ว่าทางการแพทย์หรือเพื่อความบันเทิงในบ้านเรานั้นยังทำไม่ได้ในทุกกรณี เพราะเป็นความผิดฐานเสพฯ และเมื่อประชาชนเจอข้อหานี้ ด้วยความที่ไม่รู้กฎหมายจึงมักจบลงด้วยการขึ้นศาล มีประวัติทางอาญาติดตัว หรือไม่ก็เสียเงินก้อนโตทำคดี

แต่เดี๋ยวก่อน ปัญหานี้จะหมดไป หากท่านใช้อำนาจตาม “ประกาศ คสช.ฉบับที่ 108/2557” เรื่อง การปฏิบัติต่อผู้ต้องสงสัยว่ากระทําผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดเพื่อเข้าสู่การบําบัดฟื้นฟูและการดูแลผู้ผ่านการบําบัดฟื้นฟู

โดยข้อ 1 ของประกาศนี้ระบุว่า

ในกรณีที่ผู้ใดต้องสงสัยว่ากระทําความผิดฐานเสพยาเสพติด หรือเสพและมียาเสพติดไว้ในครอบครอง หากผู้นั้นยินยอมเข้ารับการบําบัดฟื้นฟู ให้เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดดําเนินการให้ผู้นั้นเข้ารับ การบําบัดฟื้นฟู

จนท. ต้องดำเนินการตามประกาศนี้ ผู้เสพไม่ต้องรับโทษทางอาญา จนท.ต้องส่งเข้าศูนย์คัดกรองผู้เสพ ไม่สามารถจับเข้าห้องขังได้ ไม่ต้องติดคุก

ขอให้โชคดีทุกท่านครับ 🙂

ปล.
– เวลาคุยกับจนท. ประเด็นอย่ายกพรบ.ยาฯมาคุย ในนั้นไม่ได้ระบุไว้ กางพรบ. มาก็เถียงแพ้เขาเปล่าๆ ให้ยกประกาศฉบับนี้อ้าง ระบุไว้ชัดเจนทุกอย่าง
– หากไม่ยินยอมบำบัดก็โดนดำเนินคดีทางอาญาต่อไป
– ประกาศนี้ใช้ได้เฉพาะฐานเสพฯ ใช้กับฐานค้าไม่ได้ครับ