วันนี้ 19 สิงหาคม 2562 จะเป็นวันแรกที่ประเทศไทยจะเริ่มกลับมาให้บริการกัญชาทางการแพทย์อย่างถูกกฎหมาย หลังจากที่เราออกกฏหมายห้ามใช้กัญชาผสมในตำรับยาเป็นครั้งแรก เมื่อ 94 ปีก่อน หรือเมื่อปีพ.ศ. 2468 (สมัยร.6)

โดยขณะนั้นกฎหมายห้ามเฉพาะตำรับยาที่เข้ากัญชา หลังจากนั้นพืชกัญชาผิดกฎหมายไทยในทุกมิติตาม “พระราชบัญญัติกันชา” ปี พ.ศ. 2477 โดยสภาผู้แทนลงมติ เห็นสมควรให้มีการควบคุมกันชา ซึ่ง “ให้โทษร้ายแรงแก่ผู้สูบ” พร้อมกับมีบทกำหนดโทษการซื้อ ขาย ปลูก เสพ ด้วยการจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 200 บาท

94 ปีแห่งการปิดกั้นผ่านไป ปัจจุบันประเทศไทยจะสามารถกลับมาให้บริการกัญชาทางการแพทย์ได้อีกครั้ง โดยจะจ่ายยากัญชาผ่านโรงพยาบาลศูนย์ 12 แห่ง และ โรงพยาบาลที่จัดบริการการแพทย์แผนไทย 7 แห่ง โดยผ่านการควบคุมของแพทย์ผู้ได้รับอนุญาติ ซึ่งแพทย์จะเป็นผู้วินิจฉัยว่าผู้ป่วยรายใดสมควรจะใช้สารสกัดกัญชา

โดยจะนำร่องให้บริการในโรงพยาบาลต่างๆ ดังนี้

?รายชื่อ โรงพยาบาลที่ให้บริการสารสกัดกัญชา (รพศ.12แห่ง)
1. โรงพยาบาล ลำปาง 
2. โรงพยาบาล พุทธชินราช จ.พิษณุโลก
3. โรงพยาบาล สวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์ 
4. โรงพยาบาล สระบุรี
5. โรงพยาบาล ราชบุรี
6. โรงพยาบาล ระยอง
7. โรงพยาบาล ขอนแก่น
8. โรงพยาบาล อุดรธานี
9. โรงพยาบาล บุรีรัมย์
10. โรงพยาบาล สรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี 
11. โรงพยาบาล สุราษฎร์ธานี
12. โรงพยาบาล หาดใหญ่ จ.สงขลา

? โรงพยาบาลที่จัดบริการการแพทย์แผนไทย 7 แห่ง  
1. โรงพยาบาล เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี 
2. โรงพยาบาล หนองฉาง จ.อุทัยธานี
3. โรงพยาบาล ดอนตูม จ.นครปฐม
4. โรงพยาบาล เด่นชัย จ.แพร่ 
5. โรงพยาบาล พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร
6. โรงพยาบาล คูเมือง จ.บุรีรัมย์
7. โรงพยาบาล ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี

ที่มา

วันนี้ ! 19 สิงหาคม 2562 จะเป็นวันแรกที่จะเริ่มให้บริการกัญชาทางการแพทย์ ในรพ.ศูนย์ 12 แห่งทั่วประเทศ…

Posted by กระทรวงสาธารณสุข on Sunday, 18 August 2019