กัญชาชน / Ganchachon


รัฐพล แสนรักษ์ (ไกด์)
Rattapong Sanrak (Guide)

ผู้ก่อตั้งเพจกัญชาชน และ Highland
Founder of Ganchachon and Highland.

เป็นใครจากไหน
เป็นผู้ก่อตั้งเพจกัญชาชน และ Highland

Who are you?
Founder of Ganchachon and Highland.

มาได้ไง
เริ่มต้นมาสนใจกัญชาจริงๆ จังๆ ตอนไปเรียนอยู่ที่อเมริกา เพราะได้มีโอกาสใช้กับโรคไมเกรนที่เป็นอยู่ และก็ได้ไปเจอกับผู้ป่วยที่ใช้กัญชากับโรคมะเร็งจึงทําให้เราสนใจมากขึ้น เพราะพื้นฐานครอบครัวเสียชีวิตจากโรคมะเร็งกันหลายคน ทั้ง ปู่ ย่า พ่อและแม่

How did it all start?
I develop an interest in cannabis during my studies in the United State of America. After using it for migraine treatment and witnessing cancer patients treated with cannabis, it reinforced my interest in it because most of his family members passed away due to cancer.

ทําอะไรในกัญชาชน
ตอนเริ่มต้นทําเพจ เราคิดว่ากัญชาน่าจะเป็นพืชที่มีประโยชน์กับประเทศไทยในหลายๆ ด้าน เราเชื่อว่ากัญชามันสามารถเป็นสิ่งถูกกฎหมายได้ สามารถใช้ทางการแพทย์ได้ ผู้คนสามารถได้ประโยชน์จากมันในวงกว้างได้ ก็เลยเริ่มต้นทําเพจกัญชาชนขึ้นมา โดยเริ่มจากการเผยแพร่ข้อมูลที่สังคมไทยไม่เคยได้รับรู้มาก่อน

What is your role in Ganchachon?
When I started the Facebook page I believed that it should be beneficial to Thai with its large spectrum of benefits and uses. We believe that it can be legal, that it can be used medically. That is why the page was built, to provide the Thai people with information that they’ve never had before.

อีก 5ปี ฝันว่า กัญชาชน จะเป็นยังไง
5 ปีที่ผ่านมา เราเริ่มจากความมืดมน ตอนนั้นถ้าบอกใครว่ากัญชาจะถูกกฎหมายในประเทศไทย คงมีแต่คนเห็นเป็นเรื่องตลก มาวันนี้กัญชาถูกกฎหมายในทางการแพทย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในอีก 5 ปี ข้างหน้า เราอยากจะเห็นกัญชาถูกกฎหมายในการใช้เพื่อการผ่อนคลาย และจุดยืนเราคือ เราควรจะก้าวไปเป็นผู้นําด้านกัญชาในเอเชีย

What do you wish Ganchachon be in 5 years?
As 5 year past, looking back then, we started in the dark. No one believes that it could be legal in Thailand, but now, 5 years later, cannabis is legalized for medical use. So in the next 5 years, we would want to see legalisation of cannabis for recreational use and to see Thailand become the leader on cannabis in Asia.


ชัยวัฒน์ บานใจ (Dj Love Buzzz)
Chaiwat Banjai (Dj Love Buzzz)

นักเขียน และผู้ผลักดันในเพจ
Writer and advocate

เป็นใครจากไหน
รับราชการกับทํางานกลางคืน “และอยากเห็นกัญชาถูกกฎหมายครับ”

Who are you?
Government employee by day and night worker by night, “that want to see cannabis become legalized.”

มาร่วมทีม”กัญชาชน” ได้ไง
ศึกษาข้อมูลกัญชามานาน พบว่าสังคมไทยเข้าใจกัญชาไม่ถูกนัก

How did you become part of Ganchachon?
I’ve been researching cannabis for a long time and see that the Thai society still have wrong understandings about cannabis.

ทําไมถึงชอบแนวกัญชาชน
ติดตามเพจกัญชาต่างๆ แล้ว รู้สึกชอบแนวทางของกัญชาชน ตอนกัญชาชนกําลังวางแผนจัดงาน Thailand 420 ครั้งที่ 1 จึงอาสาสมัครมาช่วยเพราะเคยทํางาน event มาก่อน หลังจากนั้นมาก็ยาวเลย

Why did you like Ganchachon?
I’ve been following various cannabis pages and found that Ganchachon is on the right path. Then when Ganchachon decides to organize the first Thailand 420, I decided to volunteer because I have experience with organizing events. After that, I never left.

อยากฝากอะไรถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ผมอยากแก้ปัญหายาเสพติดให้สําเร็จแบบยั่งยืน แต่กฎหมายปัจจุบันมันทําลายอนาคตชีวิตคนมากกว่าพิษยาเสียอีก สิ่งที่เราทํามาตลอดมันผิดทาง เราเพิ่มโทษมาตลอด ทําสงครามกับยาเสพติดมาหลายปี แต่ทําไมยิ่งทํา ปัญหายิ่งซับซ้อนขึ้น หากนี่เป็นวิธีที่ถูกบ้านเราคงไม่เป็นแบบนี้ เราควรมาทบทวนหาแนวทางใหม่ๆ เพราะการทําแบบเดิมไม่สามารถสร้างผลลัพธ์ใหม่ได้ วิธีการใหม่ท้าทายความเชื่อเก่า แต่เมื่อถึงวันนึงทุกคนจะเข้าใจว่าเรากําลังทําอะไรกันอยู่

What do you want to say to those with influence?
I want to change the drug law sustainably, as the current law causes more harm than drugs itself. We’ve been on the wrong path by increasing penalty and enforcing the war on drugs, by doing that, we increase the complexity of the issue. If that is the correct way then it won’t cause this much problem in our country. We should reevaluate our method to find a new solution because doing the same thing won’t change the outcome. New method challenges old beliefs, but one day everyone will understand what we are on about.

อีก 5ปี ฝันว่า กัญชาชน จะเป็นยังไง
จริงๆ แล้วกัญชาชน ไม่ได้เป็นเพียงแค่ชื่อกลุ่ม แต่กัญชาชน คือ ทุกคนที่ต้องการเห็นความเป็นธรรม เพราะการใช้กัญชาที่ไม่รบกวนใคร ไม่ใช่อาญชากรรม ผู้ใช้กัญชาจึงไม่ใช่อาชญากร แล้วทําไมต้องมารับโทษอาญา กัญชาชนอยากเห็นความเป็นธรรมกลับมา หากไม่ได้สร้างความเดือดร้อนต่อผู้ใดก็ไม่ควรมีใครต้องติดคุกจากการใช้กัญชา

What do you wish Ganchachon be in 5 years?
Ganchachon really isn’t just a name but Ganchachon is everyone that wants to see justice because using cannabis does not bother anyone else. It’s not a criminal act. Therefore, a cannabis user is not a criminal. Then why should anyone receive a penalty for it? Ganchahon wants to see justice again. If it doesn’t cause harm to anyone then no one should be jailed for using it.


อรัญ เอเวอรี่ (แมกซ์)
Arun Avery (Max)

ผู้แปลบทความวิจัยของเพจ
Research Translator

เป็นใครจากไหน
เป็นอดีตนักศึกษาแพทย์จากแคนาดาที่ชอบสมุนไพรและชอบอ่านงานวิจัยไปเรื่อย

Who are you?
A former medical student from Canada with the love for herbs and reading research papers.

มาร่วมทีม “กัญชาชน” ได้ไง
ตอนพักจากการเรียนแล้วกลับมาไทยได้เจอเพจ กัญชาชน กําลังพูดถึงระบบ Endocannabinoid แล้ว เห็นว่ายังเพิ่มเติมข้อมูลได้อีกเลยแนะนําทางเพจไป กลายเป็นว่าอยู่ยาวเลย

How did you became part of Ganchachon?
When I took a break from studying and return to Thailand. I accidentally found the Ganchachon page, which at that time was talking about the endocannabinoid system and saw that the information can be improved which I suggested to the page. Then I never left.

ทําอะไรในกัญชาชน
ให้ความรู้กับสังคมเรื่องงานวิจัยจากเมืองนอกโดยการเอางานวิจัยที่น่าสนใจมาแปลให้เข้าใจได้ง่าย

What is your role in Ganchachon?
I provide research information to the Thai public by translating and simplifying them.

อีก 5ปี ฝันว่า กัญชาชน จะเป็นยังไง
หวังว่า “กัญชาชน” จะเป็นแหล่งของข้อมูลที่มีมาตรฐานเพื่อให้ทุกคนได้เข้ามาเรียนรู้ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับกัญชา

What do you wish Ganchachon be in 5 years?
I hope Ganchachon would be the centre of information with the standard for anyone to come and educate themselves about cannabis.


ช่อขวัญ คิตตี้ ช่อผกา
Chokwan Kitty Chopaka

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ – การตลาด
Public-relation – Marketing

เป็นใครมาจากไหน
เป็นคนไม่ค่อยธรรมดา ทําธุรกิจไปเรื่อย ตั้งแต่กฎหมายยันการตลาด คืออยากเรียนรู้อะไรก็ทําไป เหมือนแรงเยอะ แต่จริงๆ แล้วทําเพื่อลูกแมวสองตัว

Who are you?
I am not considered as “normal”, with an entrepreneurial background in various industries. I’m just a curious cat that loves to jump in interesting projects, but it’s only for a couple of kittens.

มาร่วมทีม “กัญชาชน” ได้ไง
คุณแม่เป็นคนที่บอกให้มาหาอะไรทําเกี่ยวกับกัญชา คือคุณแม่เป็นคนที่เกลียดของมึนเมามาก และไม่ใช้อะไรที่ทําให้เมาเลย เหล้าบุหรี่ไม่ต้องพูดถึง แม้กระทั่งยาที่หมอสั่ง หากทำให้เมาแม่ก็ปฏิเสธ แต่กับคนอื่นคุณแม่ไม่แคร์ คือโตกันแล้ว เป็นผู้ใหญ่กันแล้วจะทําอะไรก็ทํา คือแม่ Liberal มาก และแม่ก็ชอบตามข่าวธุรกิจกัญชาที่เมืองนอกอยู่จนวันนึงแม่ก็ได้แชร์สารคดี Highland: Thailand’s Marijuana Awakening หลังจากที่เราได้ดูสารคดีก็ติดต่อเพจไป

How did you became part of Ganchachon?
My mum was the one who told to get me into weed-prenuer. She’s actually someone that hated anything that can give you a high or drunkenness, she doesn’t even smoke or drink alcohol, it’s to the point that even prescribed medication she will avoid if possible. But, she doesn’t care if others use it, she considered it “to each their own,” she’s very liberal that way. She would follow the global cannabis news, and then one day she shared the documentary Highland: Thailand’s Marijuana Awakening, I went to the screening then contacted the page.

ทําอะไรในกัญชาชน
หาวิธีกระจายความรู้เกี่ยวกับกัญชาไปให้ไกลที่สุด และหาวิธีให้ความรู้ นั้นเข้าถึง และเข้าใจง่ายที่สุด เราหวังว่าจะเป็นในทิศทางที่จะทําให้ กัญชาถูกกฎหมาย ถ้าทําเงินได้ด้วยก็ดี ตอนนี้ขายเสื้อเพราะว่ามัน ถูกกฎหมาย 555

What is your role in Ganchachon?
Our work is to spread the knowledge of cannabis as far as it can go, and find a way to ensure the knowledge is relatable and easy to digest, because we believe that will lead to legalization, if we can have a business model around that, great, right now we are selling t-shirts because that is legal.

อีก 5ปี ฝันว่า กัญชาชน จะเป็นยังไง
อยากเห็น กัญชาชน เป็นศูนย์กลางของความรู้เกี่ยวกับกัญชา อยากให้ กัญชาชน เป็น Knowledge Center ที่ ทุกคนต้องมา Fact Check ข้อมูล เป็นศูนย์กลางที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ และเราเชื่อว่าอีก 5 ปี ยังไงกัญชาก็จะต้องถูกกฎหมาย ถึงแค่ติดอยู่แค่ที่การแพทย์ เราก็ยังจะต้องให้ความรู้ต่อไป เพราะเราเชื่อว่าการให้ความรู้นั้น เป็นอาวุธที่ดีที่สุดในการต่อสู้เพื่อให้กัญชาถูกกฎหมายทางสันทนาการ หรือ Recreational ในที่สุด

What do you wish Ganchachon be in 5 years?
I would like to see Ganchachon as a Cannabis Knowledge Center where everyone come to fact check information, a centre that is open to all. I believe that in 5 years cannabis will be legal, even if it’s limited to medical. I believe that we will still be sharing knowledge because we believe that knowledge is the best weapon in this fight to legalization for recreational use.