Author: Jirapart Limaksorn

กัญชาบรรเทาอาการจากโรคแพ้ภูมิตัวเอง(พุ่มพวง Lupus)

ผู้ใช้ CBD อาจตรวจเจอสาร THC ในร่างกายได้!

Latest 1 year ago

CBD ช่วยบรรเทาและป้องกันอาการไมเกรน

Latest 1 year ago

สายปลูกควรรู้! อาการ “fox tail” หรือ อาการ “หางจิ้งจอก” ของต้นกัญชา

Latest 1 year ago

ทำไมการปลดล๊อกกัญชาถึงสามารถลดอำนาจแก๊งค้ายาได้

Latest 1 year ago

รู้ไว้ไม่ช็อต! บริโภคกัญชาในรูปแบบขนมยังไงให้ปลอดภัย

Latest 1 year ago

ร่างกฏหมายปลูกกัญชาบ้านละ 6 ต้น กำลังนำเข้าสู่การพิจารณา

Latest 1 year ago

คลินิกกัญชาทางการแพทย์ เปิดให้บริการแล้ว!

Latest 1 year ago

ร่างกฏกัญชง ให้อนุญาติผลิตและใช้ประโยชน์ในครัวเรือนละไม่เกิน 1 ไร่ !

Latest 1 year ago

การวิจัยใหม่ชี้ การใช้กัญชาไม่ส่งผลต่อพัฒนาการสมองในระยะยาวของวัยรุ่น

More Posts