Author: Jirapart Limaksorn

กัญชาบรรเทาอาการจากโรคแพ้ภูมิตัวเอง(พุ่มพวง Lupus)

ผู้ใช้ CBD อาจตรวจเจอสาร THC ในร่างกายได้!

Latest 12 months ago

CBD ช่วยบรรเทาและป้องกันอาการไมเกรน

Latest 12 months ago

สายปลูกควรรู้! อาการ “fox tail” หรือ อาการ “หางจิ้งจอก” ของต้นกัญชา

Latest 12 months ago

ทำไมการปลดล๊อกกัญชาถึงสามารถลดอำนาจแก๊งค้ายาได้

Latest 1 year ago

รู้ไว้ไม่ช็อต! บริโภคกัญชาในรูปแบบขนมยังไงให้ปลอดภัย

Latest 1 year ago

ร่างกฏหมายปลูกกัญชาบ้านละ 6 ต้น กำลังนำเข้าสู่การพิจารณา

Latest 1 year ago

คลินิกกัญชาทางการแพทย์ เปิดให้บริการแล้ว!

Latest 1 year ago

ร่างกฏกัญชง ให้อนุญาติผลิตและใช้ประโยชน์ในครัวเรือนละไม่เกิน 1 ไร่ !

Latest 1 year ago

การวิจัยใหม่ชี้ การใช้กัญชาไม่ส่งผลต่อพัฒนาการสมองในระยะยาวของวัยรุ่น

More Posts