คำว่า Bong ที่ฝรั่งใช้เรียกอุปกรณ์ในการสูบกัญชาโดยมีน้ำเป็นตัวกรอง
เป็นคำสากลที่ทั่วโลกเข้าใจ

จริงๆแล้วเพี้ยนมาจากคำไทยที่เรียกว่า “บ้อง(กัญชา)” นั่นเอง

หลักฐานแรกสุดที่พบคำว่า Bong ในภาษาอังกฤษ คือ พจนานุกรม ไทย-อังกฤษของ McFarland ในปี ค.ศ. 1944 แต่ตอนนั้นคำว่า Bong ยังไม่ได้เป็นที่รู้จัก

ชื่อเดิม หรือ ชื่ออย่างเป็นทางการในภาษาอังกฤษของBong เดิมคือ “Water Pipe”

ย้อนกลับไปในสมัยสงครามเวียดนามช่วงปี 1960 ทหารอเมริกันที่เข้ามาประจำการในประเทศไทยชื่นชอบการเสพกัญชาแบบไทยเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการเสพด้วยบ้องกัญชาที่ผลิตจากไม้ไผ่ ทำให้เหล่า GI เรียกบ้องกัญชาติดปากว่า Bong (บอง)

Thai Stick คือกัญชาไทยที่ถูกส่งไปขายยังอเมริกาและยุโรปในยุคนั้น เช่นเดียวกับคำว่า Bong ที่ถูกนำไปใช้ในช่วงเวลาเดียวกัน

ในปี ค.ศ. 1971 พบคำว่า “Bong” ตีพิมพ์ลงในวารสาร “Marijuana Review” ฉบับเดือน มกราคม และหลังจากนั้นก็มีการใช้กันมาอย่างต่อเนื่อง

กัญชา Thai Stick


กัญชาไทย (Thai Stick) และ บ้องกัญชาได้รับความนิยมอย่างมากในยุคนั้น และจากวันนั้นถึงวันนี้ คำว่า Bong ก็คือคำที่ใช้เรียกบ้องกัญชาในภาษาอังกฤษแทนคำว่า Water Pipe มาโดยตลอด

ถ้ามองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์จะเห็นได้ว่า วัฒนธรรมกัญชา ในประเทศไทยมีความแข็งแรง มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น แต่น่าเสียดายที่คนในประเทศไม่เห็นคุณค่า
#กัญชาชน #Highland