Category: Tags

ด่วน!! ประกาศราชกิจจานุเบกษา ถอดสารcbd ในกัญชาออกจากบัญชียาเสพติดให้โทษ

19 สค.62 วันแรกที่ไทยกลับมาให้บริการกัญชาทางการแพทย์ หลังถูกห้ามมา 94 ปี

Law 10 months ago

ทำความรู้จักกับ : คณะกรรมการจัดระบบบริการ กัญชาทางการแพทย์ในสถานพยาบาล

Latest, Science 11 months ago

ไม่ต้องรอปลูก เมื่อเราจะสามารถผลิต THCและCBD จากยีสต์ได้เหมือนหมักเบียร์

Social 11 months ago

กระท่อมไทยที่ต่างชาติเอาไปขายเป็นยา

Social 11 months ago

ห้องใช้ยา หนทางลดความเสี่ยงการโอเวอร์โดสตายจากการใช้ยา (Drug Consumption Room/ DCR)

Science 11 months ago

เทคนิค GRAFTING ที่ทำให้ปลูกกัญชาหลายพันธุ์ได้ในต้นเดียว

Latest, Social 11 months ago

ผลวิจัยใหม่ชี้ วัยรุ่นใช้กัญชาน้อยลง หลังรัฐทำกัญชาสันทนาการถูกกฎหมาย

Law 11 months ago

ประกาศหลักเกณฑ์ฯ ให้ทายาทรับช่วง ผลิต,นำเข้า,ส่งออก,จำหน่าย,ครอบครอง “กัญชา”

Social 11 months ago

โปรตุเกสแก้ปัญหายาเสพติดในมุมมองใหม่ จบวิกฤตยาเสพติด 40ปี

More Posts