ไมเกรนเป็นโรคที่ก่อให้เกิดอาการปวดศีรษะเรื้อรังชนิดหนึ่ง มีลักษณะเฉพาะตัวที่สำคัญ คือ อาการปวดศีรษะ โดยมักปวดข้างเดียว หรือเริ่มปวดข้างเดียวก่อนแล้วจึงปวดทั้ง 2 ข้าง แต่ละครั้งที่ปวดมักจะย้ายข้างไปมาหรือย้ายตำแหน่งได้ บางครั้งอาจปวดทั้ง 2 ข้างขึ้นมาพร้อมๆ กันตั้งแต่แรก ผู้ป่วยโรคไมเกรนส่วนใหญ่เป็นผู้ที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์ และผู้หญิงจะเป็นมากกว่าผู้ชายถึงสามเท่า มักเป็นในผู้ที่มีความเครียดทางอารมณ์และจิตใจสูง(SIPH)

เมื่อกัญชาได้รับการสนใจทางการแพทย์มากขึ้นก็มีการหยิบยกมันไปทดลองกับอาการปวดเรื้อรัง จนได้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับไมเกรนและกัญชา ทำให้นักวิจัยบางคนเชื่อว่า อาการไมเกรนอาจเกิดขึ้นจากการที่สมองของผู้ป่วยขาดสาร Endocannabinoid ในสมอง  

(ลักษณะอาการปวดไมเกรน จากศิริราช)

Endocannabinoid system(ECS) คืออะไร

ระบบ Endocannabinoid (ECS) เป็นระบบควบคุมที่ใหญ่ที่สุดของร่างกาย มันควบคุมทุกสิ่งตั้งแต่ความเจ็บปวดจนถึง ความอยากอาหาร ร่างกายเราสร้าง cannabinoids ของตัวเองและมีตัวรับ cannabinoid ในเกือบทุกเซลล์ในร่างกาย

Anandamide หรือ  Bliss molecole (โมเลกุล ความสุข) เป็น คล้ายๆ THC ที่ร่างกายสามารถผลิตออกมาตามธรรมชาติ และเมื่อในปี 2007 นักวิจัยได้พบว่าผู้ป่วยไมเกรนมักมีระดับของ Anandamide ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย นี้เป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่ทำให้นักวิจัยบางคนเชื่อว่าไมเกรนอาจเกิดจากความบกพร่องของระบบ Endocannabinoid  

ระบบ ECS Source: eternalplants.com.au

ดร. อีธาน รุสโซ(Ethan Russo) นักประสาทวิทยาและนักวิจัยเกี่ยวกับ Cannabinoid ใช้หลักฐานนี้ร่วมกับการศึกษาอื่น ๆ ในการสร้างทฤษฎี “Clinical Endocannabinoid Deficiency”  โดยพื้นฐานแล้วทฤษฎีนี้บอกว่าการขาดเอนโดแคนนาบิโนนด์ตามธรรมชาติสามารถทำให้เกิดปัญหาสุขภาพมากมายรวมถึงไมเกรนและไฟโบรไมอัลเจีย(Fibromyalgia) ซึ่งเป็นกลุ่มอาการปวดเรื้อรัง โดยอาการปวดมักจะกระจายหลายแหง่ ตามร่างกาย โดยเฉพาะที่เป็นตำแหน่ง ของกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น และเนื้อเยื่ออ่อนของร่างกาย บริเวณที่พบว่ามีอาการบ่อยคือ ศีรษะ คอ บ่า และหลัง บางรายปวดทั้งตัว(Mahidol)

บทความโรค Fibromyalgia จาก มหิดล

อีกการวิจัยที่ Colorado ในปี 2016 ก็แสดงผลลัพธ์คล้ายคลึงกัน: การใช้กัญชาเป็นประจำในกลุ่มผู้ป่วยไมเกรน สามารถลดความถี่ของไมเกรน จาก การปวดหัว 10 ต่อเดือน ลดเหลือ เพียง 4 ครั้งต่อเดือน สิ่งที่น่าทึ่คือ กลุ่มตัวอย่าง 11.6% ได้รายงานว่าการที่พวกเค้าใช้กัญชาสมํ่าเสมอทำให้พวกเขาปราศจากไมเกรน

และถึงแม้ว่ายังต้องมีการวิจัยอีกมากมายเพื่อหาข้อสรุป ในการวิจัยในปี 2017 ได้แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของกัญชา พวกเค้าจ่ายยา ที่มี THC และ CBD เพื่อบรรเทาอาการไมเกรนของผู้ป่วยกลุ่มตัวอย่าง เป็นเวลา 3 เดือน ผลปรากฏว่า นอกจาก จะลดอาการปวดหัวได้ถึง 55% แล้ว กลุ่มตัวอย่างบอกว่า การใช้ทั้ง THC และ CBD มีประสิทธิภาพในการยับยั้งอาการปวดได้ดีกว่า ยาไมเกรนหรือยาลดอาการปวดหัว และที่สำคัญได้รายงานว่าไม่มีผลค้างเขียง เหมือนยาเเก้ไมเกรนบางตัวที่ทำให้เกิดอาการ ปวดท้องหรือกล้ามเนื้อ อีกด้วย

ใช้ CBD กับอาการปวดไมเกรนอย่างไร 

CBD ช่วยยับยั้งอาการที่กระตุ้นให้เกิดไมเกรน เช่น ความเครียด ความวิตกกังวน และ อาการนอนไม่หลับ นั้นหมายความว่า CBD สามารถทั้งยับยั้งการปวดไมเกรน และ ป้องกันไม่ให้ไมเกรนเกิดขึ้นอีกด้วย เพราะฉะนั้น จึงควรที่ใช้ 1 ครั้งต่อวันเพื่อป้องกันไมเกรน หรือใช้ระหว่างไมเกรนขึ้นเพื่อยับยั้งอาการปวด

สิ่งสําคัญที่จะต้องคำนึงถึงคือ 

  1. THC ห้ามสูงมาก เช่น พันธุ์พวก Alaskan thunderfuck หรือ THC bomb 
  2. CBD สูง เช่นพันธุ์ Sweet nurse auto, Charlotte’s angle 
  3. สำหรับบางคนหรือบางสายพันธุ์ สูบกัญชาเมื่อสูบไปแล้วอาจทำให้ปวดหัวกว่าเดิม ให้เลิกใช้ทันที

เรียนรู้เพิ่มเติม : ผู้ใช้ CBD อาจตรวจเจอ THC

Source: Herb