คลินิกกัญชาทางการแพทย์ เปิดให้บริการแล้ว!

ร่างพืชยา กัญชาและกระท่อมฉบับย่อ (ล่ารายชื่อ 10000 รายชื่อ ปลดล๊อคกัญชา และกระท่อม)

Latest 1 year ago

ร่างกฏกัญชง ให้อนุญาติผลิตและใช้ประโยชน์ในครัวเรือนละไม่เกิน 1 ไร่ !

Latest 1 year ago

การวิจัยใหม่ชี้ การใช้กัญชาไม่ส่งผลต่อพัฒนาการสมองในระยะยาวของวัยรุ่น

Latest 1 year ago

Thai stick สายพันธุ์ที่ถูกลืม

Latest 1 year ago

มารู้จักสายพันธุ์ “อิสระ 01” กัญชาทางการแพทย์สายพันธุ์ไทยแท้ ที่ซุ่มพัฒนามากว่า16ปี

Latest 1 year ago

California model ต้นแบบเป็นอย่างไรบ้าง?

Latest 1 year ago

การใช้กัญชาในผู้สูงอายุในอเมริกาเยอะขึ้นถึง 10 เท่า ภายในสิบปี

Latest 1 year ago

อเมริกาเตือน! Vape Cartridge ปลอมอันตรายถึงชีวิต!

Law 1 year ago

ด่วน!! ประกาศราชกิจจานุเบกษา ถอดสารcbd ในกัญชาออกจากบัญชียาเสพติดให้โทษ

More Posts