Tag: cbdoil

ด่วน!! ประกาศราชกิจจานุเบกษา ถอดสารcbd ในกัญชาออกจากบัญชียาเสพติดให้โทษ

รู้ไว้ไม่ช็อค ปริมาณน้ำมันกัญชาที่แนะนำและข้อห้าม