ยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านหลังใหม่ของ Highland

เริ่มต้นจากเพจเฟสบุ๊คเล็กๆ ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อต้นปี พ.ศ. 2557 ชื่อ “กัญชาชน” ซึ่งทำขึ้นด้วยแรงบันดาลใจที่อยากขับเคลื่อนความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง กัญชา ให้กับสังคมไทย ด้วยความเชื่อที่ว่าคนตัวเล็กๆ อย่างเราก็สามารถที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมได้

ผมจำได้ว่าในวันที่เราเริ่มต้นเมื่อ 5 ปี ที่แล้ว มุมมองต่อกัญชาในสังคมไทยนั้นแคบ แบน และไร้มิติโดยสิ้นเชิง จะมองไปทางไหนสิ่งที่เราเห็นคือข้อมูลในแง่ของความเลวร้ายของกัญชา โดยที่เราไม่มีข้อมูลอีกด้าน หรือข้อมูลในเชิงของความจริงทางวิทยาศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลามาเพื่อชั่งน้ำหนัก เป็นเหมือนตลกร้ายที่ในวันนั้นมีคนไทยเพียงไม่กี่คนที่รู้ว่าในต่างประเทศมีการพัฒนากัญชามาใช้เป็นยารักษาโรคมากว่า 20 ปี มีหลายประเทศที่ใช้กัญชงหรือ Hemp เป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และในอีกหลายๆ ประเทศเลิกมองกัญชาเป็นยาเสพติดร้ายแรงที่ต้องมาไล่จับคนใช้ไปเข้าคุก

จากวันนั้นมาถึงวันนี้เราเห็นมุมมองที่เปลี่ยนไปของสังคมเป็นอย่างมาก เราเห็นผู้คนเริ่มมีมุมมองที่เปลี่ยนไป เราเห็นสื่อต่างๆ ทั้งกระแสหลัก และกระแสรองหันมาเสนอมุมมองที่รอบด้านมากขึ้น เรามองเห็นพรรคการเมือง ตัวแทนประชาชนเริ่มหันมาสนใจในเรื่องนี้ และที่สำคัญเรากำลีงมีการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายครั้งใหญ่ที่จะอนุญาตให้ใช้กัญชาในทางการแพทย์ได้ ซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่ายินดี
แต่การเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นไม่ใช่จุดสิ้นสุดของความตั้งใจที่เราจะทำ กลับกันมันถือเป็นจุดที่ทำให้เราต้องมุ่งหน้าไปให้ใกลขึ้น กว้างขึ้น และลึกขึ้น ในทุกๆ ด้าน ซึ่งเพจกัญชาชนที่เป็นบ้านหลังแรกของพวกเราอาจไม่เพียงพอกับข้อมูลและขนาดของผู้ร่วมอุดมการณ์ที่เพิ่มมากขึ้นทุกวันอีกต่อไป เราจึงร่วมกันสร้างบ้านหลังใหม่หลังนี้บนเว็บไซด์เพื่อจัดการข้อมูลให้เป็นที่เป็นทาง ง่ายต่อการใช้ประโยชน์ และเป็นพื้นที่ที่ทำให้เราได้พูดคุย แลกเปลี่ยนข้อมูล มุมมองความคิดกันได้อย่างเปิดกว้างมากขึ้น

สุดท้ายนี้พวกเราขอฝากบ้านหลังใหม่หลังนี้ให้ทุกท่านช่วยกันดูแล ช่วยกันขับเคลื่อนให้สังคมของเราก้าวหน้าไปอย่างแข็งแรง ขอบคุณที่ติดตามและสนับสนุนเรามาตลอด ขอบคุณจากใจ

รัฐพล แสนรักษ์
ผู้ก่อตั้ง Highland

อัฟเดท 4:20pm วันจันทร์, 1 ตุลาคม 2561 (GMT+7) ตุลาคม 1, 2561